Ietagotie ieraksti ‘I am Contemporary’

 Gada noslēguma izstāde Bastejā