Ietagotie ieraksti ‘kontradikcijas’

Portrets Latvijā. 20. gadsimts.