Ietagotie ieraksti ‘Mālpils kultūras centrs’

Izstāde Mālpilī