Ietagotie ieraksti ‘Valdis Atāls’

Izstāde Mālpilī