Ietagotie ieraksti ‘Latvijas Mākslas akadēmija’

Izstādes "Raža" atklāšana