Ietagotie ieraksti ‘optiska ilūzija’

3D mākslas festivāls