1 minūte Tartu izstādes atklāšanas laikā

1 minūte Tartu izstādes atklāšanas laikā